sajtómegjelenések - Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata

Tartalomhoz ugrás

sajtómegjelenések

média
KNIHA O NOVOHRADSKÝCH HRDINOCH A OBETIACH V
Uverejnené: utorok, 21. január 2020, 08:49Naše novohradské korene III. Novohradskí hrdinovia a obete vojen je názov knihy, ktorú vydala Slovenská národnostná samospráva obce Novohrad.

Prvá časť bola dvojjazyčná a snažila sa oboznámiť čitateľov s históriou Novohradu, príchodom Slovákov do obce, so zaujímavosťami z dejín miestnych cirkví, ako aj s tradičnou kultúrou, folklórom, krojom, to všetko obohatené portrétmi, resp. spomienkami na významné osobnosti, či inštitúcie a kolektívy. Druhá, Novohradská svadba, predstavila úlohu a zachované slovensko-maďarské verše družbu, rozpomienky miestnych obyvateľov od manželiek, kuchárok, hudobníkov až po obliekačku nevesty. Tentoraz nám rytier maďarskej kultúry József Végh predkladá väčší časový úsek, ale nenecháva sa uniesť, v centre pohľadu má stále život padlých hrdinov, osud preživších a dopad vojen na miestnu komunitu.
AR
Foto: autor

NOVOHRADČANIA NEMÔŽU BYŤ BEZ MUZIKY
Uverejnené: pondelok, 29. máj 2017, 16:18


Slovenská národnostná samospráva obce Novohrad koncom apríla už po tretí raz usporiadala Stretnutie partnerských obcí a súťaž piesní „Nemôžem žiť bez muziky!“, ktoré tohto roku spojili s oslavami Dňa matiek.
Hostia z partnerských obcí: Cibakháze (Maďarsko), Horných Turoviec (Slovensko) a Poborszówa (Poľsko) mali z podujatia o to väčšie zážitky.

Po slovenských i maďarských pozdravných slovách predsedníčky slovenského voleného zboru Tünde Debreceniovej Králikovej a zaznení hymnickej piesne „Daj Boh šťastia“ v podaní Virág Mezeiovej a Barbary Bozóovej odštartoval program Dňa matiek, v ktorom zazneli slovenské i maďarské pesničky a básne, resp. členovia Spolku pestovateľov tradícií Srdce Novohradu predviedli miestne slovenské ľudové tance. Hosťom pripravili dokonca aj darčeky.


Po občerstvení nasledovala súťaž piesní, na ktorú si všetky partnerské obce pripravili slovenské i maďarské pesničky. Predniesli ich sólovo, vo dvojiciach i skupinovo. Zápolenie prebehlo v dobrej nálade a skončilo sa množstvom ocenení.


Záver vydareného dňa strávili účastníci na spoločnej večeri okorenenej hudobným programom umelkyne Ildikó Törökovej a jej cigánskej kapely v hoteli Fenyves park. Myslím, že prezentácia našej slovenskosti a dobrá nálada prispeli k posilneniu vzťahov s našimi partnerskými obcami.

Tünde Debreceniová Králiková – zp
Foto: Zoltán Hustyava
2015.december 6.Ahogy a nevük is mutatja, a csoport nógrádi lakosokból alakult. Barátokból, akik összejöttek, hogy megmutassák fiataljaiknak, gyermekeiknek és mindenki másnak, hogy milyen is volt községük, Nógrád egy-egy szép hagyománya.
A Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör 2009 júniusában állt össze nyolc fővel Debreceniné Králik Tünde vezetésével. Az egyesület 2010 szeptemberében alakult meg tizennégy fővel. Ma már harmincnyolcan vannak és bíznak benne, hogy egyre több emberrel megszerettetik múltunk szép hagyományait. A néptánc mellett a hagyományőrzés más módjait is művelik, ilyen a nógrádi népi betlehemes, nógrádi lakodalmas, tollfosztás, májusfa-állítás és még sok szép hagyomány, amelyeket 1985-től gyűjtöttek. Büszkék rá, hogy kicsiny falujuk hagyományait több nemzetiség is megismerhette. Ehhez segítségükre voltak és vannak a falu idős lakosai, akik mosolyogva mesélik el, milyen is volt az élet, hogyan teltek hétköznapjaik, ünnepeik, miket táncoltak, milyen összejöveteleik voltak.
A táncokat, gyűjtéseket Debreceniné Králik Tünde gyűjtötte és tanítja be a csoportnak. Baráti körük tagjai 5 évestől 72 évesig fiúk-lányok, férfiak és nők, akiket összekötnek hagyományaik, szokásaik, a régmúlt szeretete. A község szlovák illetve tót nemzetiségű falu, ezért szlovák zene, tánc és szöveg is található az előadásaik között, ezzel is őrizve szlovák hagyományaikat, hiszen a múlt nélkül nincs jelen és nincs jövő.
A csoport immár harmadik alkalommal mutat be betlehemes játékot az Advent Budapesten téli fesztiválon.
Regölés, betlehemezés, kántálás
a Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör előadása
Drégelypalánk, 2015. december 5.23. marec 2016

O miestnej zbierke v obci Novohrad
Počas našej nedávnej návštevy obce Novohrad sme navštívili aj miestny, pekne upravený Oblastný dom, ktorý ešte nefiguroval v publikácii Slovenské národopisné zbierky v Maďarsku z roku 2009. Sprevádzala nás po ňom znalkyňa miestneho národopisu Dóra Bernadett Réviová, ktorá odviedla veľký kus práce pri vytvorení tohto dedinského múzea, avšak práve v čase nášho pobytu v Novohrade odovzdávala štafetu vedenia ustanovizne:
- Dom vlastnila pomerne bohatšia rodina, ktorá patrila do vrstvy stredných roľníkov. Od dedičov Andrášikovcov,ktorí nemali vlastné deti sa Obecnej samospráve podarilo kúpiť nehnuteľnosť v roku 2007. Skoro celé zariadenie domu sa zachovalo v pôvodnom stave z tridsiatych rokov minulého storočia a ďalšie exponáty sme získali vďaka veľkej oduševnenosti obyvateľov obce. Máme tu v čistej izbe napríklad rôzne odevy, od pracovných až po pestrofarebné kroje z kvalitnejších materiálov, ktoré so svojimi výšivkami a farbami svedčia o určitej symbolike, podľa ktorej kedysi rozoznávali rôzne sakrálne sviatočné dni, ale napríklad aj vek nositeľky kroja. O obci Novohrad treba vedieť, že tu žijú aj katolícki, aj evanjelickí Slováci, pričom v minulosti sa rodičia netešili, ak ich dieťa si za životného partnera vybralo niekoho z druhej konfesie. Počas výskumu mi jedna moja informátorka porozprávala, že sa v dedine traduje veta dievky, katolíčky, ktorú nechceli vydať za evanjelického mládenca: „Mamka moja, veď v katolíckom hrnci sa časom aj evanjelická klobása uvarí...“.

Z odpovede odborníčky na našu otázku, prečo je v kuchyni nábytok už skôr mestského štýlu vysvitlo, že dievčatá rovnako, ako z mnohých iných dedín, chodili slúžiť do väčších miest, z Novohradu nielen do bližších, ale až do Pešti. Vrátili sa domov už s niečím pre svoju budúcu domácnosť, či už s nejakým nábytkom, alebo v prípade katolíčok aj s obrazmi svätcov. Inak medzi nábytkom v zadnej izbe sa nachádza aj starodávna šúplatová komoda z dedičstva našej sprievodkyne.
– Z maminej strany pochádzam z Častej (Csesztve), v rodine sa traduje náš miešaný palócsky a slovenský pôvod, v tejto vetve máme napríklad nositeľov priezviska Krupa– dodala pani Réviová.
V miestnej zbierke - ktorá sa predtým nachádzala v inej nehnuteľnosti na druhom konci tej istej ulice - nás zaujal originálny nápad: na jednotlivých exponátoch figurujú na malých keramických plátkoch ich názvy v maďarčine, ako aj v miestnej slovenčine.

- Máme tu ešte na ukážku jednu kompletne zariadenú dielňu obuvníka. Zaujímavosťou veľkej maštale je, že jej podlaha je vyložená hrubými doskami, tzv. mostovinami, čo bolo pre zdravie zvierat výhodnejšie, boli čisté, pretože nestáli v hnoji. Inak aj z toho sa dá usúdiť, že pôvodní majitelia patrili medzi majetnejších, a vlastnili voly, aj kone. Na dvore okrem chlievov je ešte budova, v jednej časti je sýpka, kým v druhej je zariadená kuchynka pre naše kultúrne aktivity. Konajú sa tu rôzne podujatia, mali sme tu už spracovanú miestnu svadbu, páračky, ale napríklad 20. augusta tu pečieme aj „nový chlieb“. Pec pri tejto kuchynke, rovnako ako druhý v samotnom oblastnom dome a tretí v Dome občanov máme vďaka našej spolupráci s Nadáciou pre zachovávanie hodnôt Zoltána Vassa. Na ich vybudovanie sme museli zabezpečiť iba materiály, kým spolupracovníci nadácie prišli, spravili nám aj odborný kurz, v rámci ktorého sa naša dedina obohatila o tri pece – informovala nás na záver D. B. Réviová o zachovávaní kultúrneho dedičstva v Novohrade.

(csl)
Foto: csl
11. február 2016

odpovedá predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy obce Novohrad
Tünde Debreceniová Králiková

V akej miere sa vám darí zachovávať slovenský ráz vašej obce?
– Predsedníčkou slovenského zboru som už v druhom cykle. Kedysi sme mali slovenskú samosprávu, ale potom boli roky, keď nefungovala, teraz už opäť pracujeme aj v rámci národnostnej samosprávy. Patrím ku generácii, ktorej starí rodičia hovorili väčšinou po slovensky a ktorej prarodičia vôbec nevedeli po maďarsky. My sme sa ešte aj v škole učili po slovensky a z našej dediny chodili študovať aj na slovenské gymnázium v Budapešti. V súčasnosti máme slovenské zamestnania iba v materskej škole, zaviedli sme ich pred niekoľkými rokmi a venuje sa im vedúca inštitúcie Alžbeta Horváthová, ktorá slovenské odborné vzdelanie získala na vysokej škole v Ostrihome. Medzi našimi dlhodobými plánmi figuruje, aby sme aj pre ďalšie generácie, teda aj pre dospelých, zabezpečili možnosť osvojiť si jazyk našich predkov, resp. zdokonaliť sa v ňom. Ja som kedysi chodila na kurz slovenčiny do Vacova, organizovala ho tamojšia slovenská samospráva, avšak chceli by sme rozbehnúť kurz tu v obci, pretože dochádzanie do mesta pre väčšinu sťažuje situáciu. Zatiaľ uvažujeme o forme krúžku, hoci aj cez víkendy, na spôsob tzv. nedeľných škôl. Miesto pre kurz vieme zabezpečiť, zatiaľ hľadáme odborníka, nemáme pedagóga – slovenčinára, odsťahoval sa z obce. V tejto veci sme sa už obrátili aj na našu župnú slovenskú samosprávu so žiadosťou o pomoc. Je to našou srdcovou záležitosťou, väčšina z nás nezabudla, odkiaľ pochádza, teda pre nás je dôležitá nielen slovenčina, ale aj miestna kultúra. Máme veľa pekných slovenských tradícií, ktoré si chceme zachovať, resp. oživiť, nesmú zapadnúť do zabudnutia. Na páračky, či tradičnú zabíjačku si pamätám ešte z detstva, tie sme oživili. „Oprášili“ sme aj stavanie mája, dokonca sme to aj natočili pre budúcnosť. Potom je to miestna svadba, kde už paralelne, po maďarsky a po slovensky, odzneli rôzne riekanky, verše, vinše a piesne, z nej sme tiež spravili filmový záznam. Podarilo sa nám do tohto procesu zapojiť aj mládež, spolu sa učíme piesne a tance týchto starodávnych zvykov. Dejiskom podujatí je väčšinou náš Oblastný dom. Tejto práci sa venujeme aj v rámci Spolku pestovateľov tradícií „Srdce Novohradu“, ktorý má 28 členov. Pritom veľmi plodná je aj naša spolupráca s Klubom dôchodcov, v ktorom ich je 38. Som učiteľkou ľudového tanca, síce niekoľko rokov som sa zo zdravotných dôvodov nemohla venovať tejto profesii, ale v súčasnosti už mám opäť „nasledovníkov“, a to aj v troch skupinách, v materskej škole, v základnej škole, a pôsobí aj tanečná skupina dospelých, chodíme na vystúpenia, napríklad na Folklórny festival v Banke.Máme aj družobnú obec na Slovensku, Horné Turovce, navzájom sa navštevujeme. Našou najnovšou iniciatívou je spevácka súťaž, z ktorej tiež chceme vytvoriť tradíciu.
(csl)
Foto: autor
Uverejnené: pondelok, 08. február 2016


Spevácka súťaž v obci Novohrad
Obyvatelia obce Novohrad nemôžu žiť bez muziky. Presvedčili sme sa o tom aj na speváckej súťaži, usporiadanej miestnou Slovenskou samosprávou v prvú februárovú nedeľu. Prítomných pozdravila predsedníčka miestneho slovenského zboru Tünde Debreceniová Králiková, ktorá zdôraznila, že cieľom ich podujatia je, aby sa stretali aj po súťaži pri spoločnom speve. Zároveň z tejto iniciatívy by chceli v budúcnosti vytvoriť tradíciu. Zdá sa, že v obci Novohrad hymna Slovákov v Maďarsku „Daj Boh šťastia tejto zemi...“ je veľmi populárna, pretože po jej spoločnom zaspievaní ju mali v repertoári aj dve žiačky, Virág Mezeiová a Barbora Bozóová. Následne javisko patrilo už dospelým, ktorí zaspievali maďarské, rómske a slovenské ľudové piesne, ako aj novšie pesničky.


Potešili nás sóloví speváci, ako aj rôzne spevácke formácie (duo, trio, skupina) krásnymi miestnymi slovenskými ľudovými piesňami. Mária Čuharová zaspievala tie, ktoré sa naučila od svojho otca, zapísala si ich predtým, ako ich nedávno navždy opustil vo veku 92 rokov. Nás z nich najviac zaujala pieseň „Oreške, oreške, zelenie oreške...“. Pani Mária bola členkou aj speváckeho tria spolu so Zuzanou Lešťanovou a Máriou Králikovou. V jeho repertoári sme objavili aj v iných našich regiónoch populárne slovenské piesne (Prší dáždik, mrholí..., Konope, konope... atď.). Veľkým prekvapením bolo, že na výzvu predsedníčky slovenského zboru, aby sa pokojne predstavili kyticou piesní aj tí, ktorí sa neprihlásili do súťaže na javisko vystúpila Mária Dudásová Poničanová a zaspievala také klenoty miestnej slovenskej ľudovej slovesnosti, ako Páči sa mi šuhajíčok švárny..., alebo Žandári, žandári... Do prednesu piesne Tej noci som nespala... sa oduševnene pridali aj podaktorí z radov obecenstva. Výkon tety Mariky bol o to vzácnejší, lebo nedávno mala mozgovú porážku a celé dni nedokázala rozprávať. Avšak s výnimočnou vytrvalosťou sa táto aktívna členka slovenskej komunity v Novohrade v súčasnosti už dopracovala k úspechu v speváckej súťaži ľudových piesní.


K vynikajúcej atmosfére prispeli aj slovenské piesne v podaní dvojice M. Čuharovej a
Jozefa Králika. Po skončení oficiálneho programu účastníci pokračovali v spoločnom speve svojich najobľúbenejších piesní. Kým sa porota - ktorá pozostávala z vedúcich činiteľov obce – rozhodovala, podávali sa rôzne nápoje a koláče. Tak sme sa aj dozvedeli, že typ fánkov, ktoré sa na Dolnej zemi nazývajú herouke, v Novohrade volajú krapne.


Z odmenených za svoj výkon v súťaži spomeňme dvoch najpopulárnejších medzi obyvateľmi: teta Mária Dudásová Poničanová dostala ocenenie ako najstaršia účastníčka prehliadky a Pétera Mészárosa porota ocenila za vytvorenie vynikajúcej nálady. Pritom každého účastníka, ktorý mal vo svojom repertoári aj slovenské piesne, osobitne odmenila porota.
CsL
Foto: csl
25. marec 2014

Obecná a slovenská samospráva v Novohrade, v spolupráci s miestnym folklórnym súborom Srdce Novohradu,oživili za ostatné roky mnoho miestnych tradícií. Vďaka nim ožila novohradská svadba, chodievali s betlehemom, postavili máj, párali perie.
Zaujímavosťou týchto podujatí je vždy to, že organizátori sa snažia byť čo najautentickejší a starobylú tradíciu nahrávajú aj na video a pripravia množstvo záberov, aby nasledujúce generácie vedeli, čo a ako sa robilo v malej obci. V tomto roku sa rozhodli oživiť tiež jednu zaujímavú tradíciu, zabíjačku. Tá bola kedysi udalosťou pre celú domácnosť. Od včasného rána sa kúrilo v peci a ohrievala sa voda. Chlapi z najbližšej rodiny sa poschádzali a ošípanú obyčajne zakliali nožom. Ženy zachytávali krv na hurky a muži sa snažili dostať ošípanú do koryta na obarenie. Po ňom nasledovalo zavesenie na trojnožku a rozpolenie. Ženy potom spracovali zabíjačkové produkty. Ako poznamenáva kronika, nechýbala pri tom domáca slivovica. Večer deti roznášali do najbližšej rodiny a k susedom kúsok z každej dobroty. Zabíjačka bola jednou z najlepších udalostí na zblíženie sa rodiny.
Ako pre Ľudové noviny uviedla predsedníčka slovenskej samosprávy Tünde Debreceniová Králiková, s podobným úmyslom zorganizovali túto zabíjačku aj novohradskí Slováci, ktorí tradične, slamou opálili brava a pripravili praženú krv i varenú pečienku. Na večeru pozývali deti oblečené v ľudovom kroji obyvateľov obce a počas večere prišli aj zamaskovaní ľudia, ktorí si pýtali kúsok jedla. Na večeru zvlášť pozvali členov samosprávy a tých starších obyvateľov, ktorí pomáhajú aktivistom pri zachovávaní miestnych zvykov.
(ef)

Jesenné radovánky v Novohrade
Obecná a Slovenská samospráva v Novohrade v spolupráci s miestnym folklórnym súborom Srdce Novohraduusporiadali v posledný septembrový víkend Jesenné radovánky.
Prvý deň sa niesol v znamení oberačiek a svadby. Krojovaný oberačkový sprievod pozostával z viac ako 400 ľudí, všetci boli oblečení do ľudového kroja, bez ohľadu na vek a pohlavie. Na čele sprievodu išli na koči nevesta a ženích a na druhom, podľa starého zvyku, richtár s richtárkou, po nich nasledovali jazdci a sprievod zakončili ostatní účastníci. Keďže ich bolo veľa, viacerí miestni podnikatelia pomáhali organizátorom v prevoze účastníkov sprievodu na nákladnom aute k oblastnému domu, kde ich už čakalo pohostenie, pozostávajúce z čerstvých, v peci upečených pagáčikov a domáceho červeného vína. Na dobrú náladu hrala dychová kapela z Vacova. Ľudia nesedeli dlho, rezké melódie ich prilákali do tanca. Pokračovali v ňom aj na plese, ktorý usporiadali v telocvični miestnej základnej školy.
Na druhý deň sa od rána varilo vo veľkých kotloch. Peter Villányi pripravil výborný obed v troch kotloch z baraniny a diviny a Anikó Keresztesová uvarila držkový guláš. Obyvatelia obce zas upiekli „lepníky“ s kačacími drobkami na tradičnej platni, čo sa veľmi rýchle minulo. Na tento deň zavolali organizátori aj folkloristov z okolitých obcí a výborný program pripravili aj obyvatelia z družobnej obce Novohradu Horných Turoviec. So slovenskými tancami sa predstavili Čúvárčania a najmladší členovia miestneho folklórneho súboru zaspievali slovenské a maďarské piesne a tance, dospelí tance z okolia rieky Rába a ostatní spievali prekrásne slovenské ľudové piesne. Bol to príjemne strávený víkend, počas ktorého si obyvatelia obce znovu zaspomínali na svojich slovenských predkov.
Tünde Debreceniová Králiková (ef)
predsedníčka Slovenskej samosprávy v obci Novohrad
17. október 2013, 12

Obecná a Slovenská samospráva v Novohrade v spolupráci s miestnym folklórnym súborom Srdce Novohraduusporiadali v posledný septembrový víkend Jesenné radovánky.
Prvý deň sa niesol v znamení oberačiek a svadby. Krojovaný oberačkový sprievod pozostával z viac ako 400 ľudí, všetci boli oblečení do ľudového kroja, bez ohľadu na vek a pohlavie.

Na čele sprievodu išli na koči nevesta a ženích a na druhom, podľa starého zvyku, richtár s richtárkou, po nich nasledovali jazdci a sprievod zakončili ostatní účastníci. Keďže ich bolo veľa, viacerí miestni podnikatelia pomáhali organizátorom v prevoze účastníkov sprievodu na nákladnom aute k oblastnému domu, kde ich už čakalo pohostenie, pozostávajúce z čerstvých, v peci upečených pagáčikov a domáceho červeného vína. Na dobrú náladu hrala dychová kapela z Vacova. Ľudia nesedeli dlho, rezké melódie ich prilákali do tanca. Pokračovali v ňom aj na plese, ktorý usporiadali v telocvični miestnej základnej školy.

Na druhý deň sa od rána varilo vo veľkých kotloch. Peter Villányi pripravil výborný obed v troch kotloch z baraniny a diviny a Anikó Keresztesová uvarila držkový guláš. Obyvatelia obce zas upiekli „lepníky“ s kačacími drobkami na tradičnej platni, čo sa veľmi rýchle minulo. Na tento deň zavolali organizátori aj folkloristov z okolitých obcí a výborný program pripravili aj obyvatelia z družobnej obce Novohradu Horných Turoviec.

So slovenskými tancami sa predstavili Čúvárčania a najmladší členovia miestneho folklórneho súboru zaspievali slovenské a maďarské piesne a tance, dospelí tance z okolia rieky Rába a ostatní spievali prekrásne slovenské ľudové piesne. Bol to príjemne strávený víkend, počas ktorého si obyvatelia obce znovu zaspomínali na svojich slovenských predkov.
Tünde Debreceniová Králiková (ef)
predsedníčka Slovenskej samosprávy v obci Novohrad
Spoločná zábava v Novohrade
Slovenská samospráva obce Novohad prišla so zaujímavou iniciatívou. Počas hodov 17. augusta usporiadala koncert dvoch skupín. Je to preto zaujímavé, lebo druhá kapela bola zo spriatelenej obce.
Samospráva obce Novohrad podpísala 16. júla 2011 dohodu o spolupráci s obcou Horné Turovce neďaleko Šiah. Tieto obce spolupracujú už niekoľko rokov, teraz, pri príležitosti Dňa obce, podpísali na Slovensku dohodu o spolupráci v oblasti školstva, kultúry, športu, hospodárstva a cestovného ruchu. Týmto nadviazali užšie kontakty aj inštitúcie oboch obcí, ktoré v nasledujúcich rokoch naplnia obsahom, napr. spoločnými projektmi, výmennými návštevami.
V rámci tejto spolupráce zavítala aj kapela Hippolit na hody do Novohradu, aby mali spoločný koncert s miestnou kapelou Zetorock. „Naším cieľom bolo, aby sa voľne spolu zabávali mladí dvoch štátov, čo sa nám aj podarilo,“povedala na okraj iniciatívy predsedníčka slovenskej samosprávy v Novohrade Tünde Debreczeniová Králiková. Ako povedala, v programe odzneli piesne pre deti, ale aj šlágre, na ktoré sa veľmi dobre tancovalo na ulici. Starí a mladí sa spoločne zabávali v túto augustovú sobotu.
(ef)

Slovenská samospráva obce Novohad prišla so zaujímavou iniciatívou. Počas augustových hodov usporiadala koncert dvoch skupín. Je to preto zaujímavé, lebo druhá kapela bola zo spriatelenej obce.

Samospráva obce Novohrad podpísala 16. júla 2011 dohodu o spolupráci s obcou Horné Turovce neďaleko Šiah. Tieto obce spolupracujú už niekoľko rokov, teraz, pri príležitosti Dňa obce, podpísali na Slovensku dohodu o spolupráci v oblasti školstva, kultúry, športu, hospodárstva a cestovného ruchu. Týmto nadviazali užšie kontakty aj inštitúcie oboch obcí, ktoré v nasledujúcich rokoch naplnia obsahom, napr. spoločnými projektmi, výmennými návštevami.
V rámci tejto spolupráce zavítala aj kapela Hippolit na hody do Novohradu, aby mali spoločný koncert s miestnou kapelou Zetorock. „Naším cieľom bolo, aby sa voľne spolu zabávali mladí dvoch štátov, čo sa nám aj podarilo,“povedala na okrej iniciatívy predsedníčka Slovenskej samosprávy v Novohrade Tünde Debreczeniová Králiková. Ako povedala, v programe odzneli piesne pre deti, ale aj šlágre, na ktoré sa veľmi dobre tancovalo na ulici. Starí a mladí sa spoločne zabávali v túto augustovú sobotu.

(ef)
Slovenská samospráva obce Novohrad a miestny folklórny súbor Srdce Novohradu si uctili v prvú májovú nedeľu všetky mamičky.
Prípravy na milú slávnosť sa začali deň predtým, keď spolu s deťmi členovia samosprávy a súboru piekli a varili, chystali malé darčeky a zbierali kvety. Na remeselníckej dielni najmladší účastník mal 3 roky a najstarší 55 rokov.
Mamičky, babičky a krstné mamy prišli pozdraviť do kultúrneho domu ich deti, vnúčatá a krstné deti. Prítomných privítala predsedníčka slovenského zboru Tünde Debreceniová Králiková po slovensky i po maďarsky. Po pozdravných slovách patrilo javisko mladým tanečníkom.
Dospelí zarecitovali kyticu básní, ktoré dojali prítomné ženy. Milý program ukončilo vystúpenie vedúceho spevokolu vo Vacove Jozefa Csallóköziho a umeleckého vedúceho Ferenca Pozsonyiho. Na záver deti odovzdali svojim mamičkám a babičkám vlastnoručne zhotovené darčeky, ale nechýbali ani kvety: kytičky konvaliniek.
Ak existuje nejaký skutočne medzinárodný sviatok, je to Deň matiek. V ňom sa odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky.
Deti v Novohrade pozdravili svoje mamičky týmito veršami:
„Maľujem, maľujem krásny kvet,
taký kvet nevidel ešte svet.
Maľujem, maľujem ako viem,
mamičke tento kvet zanesiem.
Tak ako tmavú noc rozjasní hviezdička,
rozjasní u nás deň úsmevom mamička.
Ľúbim ťa“.
(ef)

Slovenská samospráva obce Novohrad a miestny folklórny súbor Srdce Novohradu usporiadali pre najmenších obyvateľov osady veľkonočnú remeselnícku dielňu.
Ako nás informovala predsedníčka slovenského zboru Tünde Debreceniová Králiková, stalo sa už tradíciou, že pred väčšími sviatkami pripravia spolu s deťmi menšie darčeky. Nebolo to inak ani 23. marca, keď sa pripravovali na jeden z najväčších kresťanských sviatkov, Veľkú Noc.
V spoločenskom dome sa zišli škôlkari a žiaci základnej školy, s ktorými nielen rodičia, ale aj členovia folklórneho súboru a samosprávy maľovali vajíčka a pripravili menšie darčeky. Nechýbali motívy zajačikov, ani sadrové vzorky na vymaľovanie. Deti sa s radosťou pustili do práce a medzi tým počúvali rozprávanie o Veľkej noci.
(ef)
Minden jog fenntartva (c) 2016 novohrad.hu - Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata
Vissza a tartalomhoz